WARSZTATY
I SZKOLENIA

"Świat jest pełen oziębłości,
ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni,
jakimi są naprawdę"

/Albert Schweitzer/

Proponowane warsztaty i szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami szkoleniowymi, w oparciu o zasady uczenia się osób dorosłych, nawiązujących do „Cyklu Davida Kolba.” Cykl prowadzony jest według wskazówek zegara i składa się z czterech etapów uczenia się, poprzez które należy przejść, by nabyć daną umiejętność.

Powyższe etapy to:

 • DOŚWIADCZENIE (osoby prowadzącej lub/i uczestnika)
 • REFLEKSJA
 • TEORIA, czyli uporządkowana refleksja 
 • PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Podczas zajęć odpowiadamy sobie również na pytanie czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego samoświadomość, samokontrola oraz samorealizacja mogą stać się gwarantem sukcesu w budowaniu konstruktywnych relacji międzyludzkich.

Poruszamy również zagadnienia odwołujące się do rzeczywistości konfliktu, jego źródeł oraz możliwości konstruktywnego przezwyciężenia go.


WARSZTATY


Poprzez WARSZTAT, rozumiemy metodę osobistej i grupowej aktywności uczestników - stwarza możliwość projektowania zmian oraz doskonalenia umiejętności praktycznych.


SZKOLENIA


Poprzez SZKOLENIE rozumiemy cykl wykładów, uzupełnianych aktywnymi metodami, poświęconych danemu problemowi, w oparciu o podaną wiedzę teoretyczną – pomogą wykształcić umiejętności i praktyczne nawyki w omawianym obszarze.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach pogłębiających wiedzę teoretyczną oraz rozwijających umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Empatii
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Funkcji emocji w życiu człowieka
 • Zagadnień związanych z budowaniem więzi międzyludzkich
 • Kompetencji wychowawczych (oferta kierowana szczególnie do rodziców w odosobnieniu wychowujących swoje dzieci)
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Asertywności
 • Rozwiązywania konfliktów
 • oraz innych umiejętności społecznych...
 • Organizujemy również szkolenia sportowe (więcej w zakładce: Sport i Rekreacja)
 

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poprawić jakość swojego życia oraz konstruktywnie wpływać na otoczenie.

Termin i cena ustalane indywidualnie.

„Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma…”

/Eric Hoffer/