SPORT
I REKREACJA

„Sport ma moc zmieniania świata. Ma moc inspirującą, rzadką moc jednoczenia ludzi… W obaleniu barier rasowych jest potężniejszy niż rządy”

/John Carlin/

CZYM JEST SPORT, A CZYM REKREACJA


 • SPORT – w Polsce jest pojęciem uregulowanym prawnie. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku mówi, iż „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Innymi słowy – każdą aktywność fizyczną, zawierającą element rywalizacji i współzawodnictwa, możemy nazwać sportem.
 • REKREACJA (ruchowa) – pod tym pojęciem rozumiemy wszelką aktywność ruchową mającą na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ruchowych organizmu, relaks i odpoczynek . Innymi słowy – jest to każda forma ruchu, którą podejmujemy w wolnym czasie.

Podstawową różnicą między sportem a rekreacją jest więc cel główny, dla którego dana aktywność jest podejmowana. W sporcie (czy to amatorskim czy też wyczynowym) element współzawodnictwa i rywalizacji stanowi cel i sens, a rygor, trening czy dieta nastawiony jest na osiągnięcie jak najlepszego wyniku, w efekcie doprowadzić ma do sportowego sukcesu. Rekreacja, której przeważa element aktywności ruchowej, to wszelkie zachowania, które człowiek podejmuje w wolnej chwili, poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi i domowymi - dla odpoczynku, relaksu czy też podniesienia ogólnej sprawności psychofizycznej.

Rekreacja ruchowa dedykowana jest każdemu – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych.
AKTYWNYM FIZYCZNIE MOŻE BYĆ KAŻDY!!!

Niezależnie od celu i sensu podejmowanej aktywności fizycznej, zarówno sport jak i rekreacja pomagają utrzymać zdrowie i witalność organizmu. Aktywność ruchowa jest bardzo ważnym elementem rozwoju człowieka. Jest również niezbędnym warunkiem utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej osoby w każdym wieku. Regularne uprawianie ćwiczenia fizyczne wspomagają gospodarkę hormonalną oraz pomagają utrzymać organizm w stanie równowagi. Osoby aktywne fizycznie charakteryzuje znacznie mniejsza reaktywność serca na stresory, a także lepsza zdolność regeneracji układu sercowo-naczyniowego. W praktyce oznacza to, iż osoby aktywne ruchowo, nabywają stałą odporność pozwalającą w sytuacjach trudnych i stresowych zachować spokój i równowagę. U osób tych rzadziej dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia wywołanego stresem niż u osób preferujących siedzący tryb życia.

Poza walorami ogólnorozwojowymi i zdrowotnymi, regularnie podejmowany wysiłek fizyczny, stwarza nieocenioną przestrzeń edukacyjną, wychowawczą, społeczno-towarzyską oraz – co należy bardzo mocno podkreślić – terapeutyczną:

 • systematyczność i samodyscyplina przypisana aktywności fizycznej uczy wytrwałości w dążeniu do celu
 • element rywalizacji i współzawodnictwa jest swoistą szkołą cieszenia się ze zwycięstw, ale też i stawiania czoła porażkom, co hartuje i wzmacnia osobowość
 • uczy uczciwości (bycie „fair play”)
 • kształtuje między innymi takie cechy charakteru, jak samodzielność, pewność siebie, pomysłowość, panowanie nad sobą, rzetelności i samodyscyplinę
 • gry zespołowe uczą zgodnego współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, wzajemnego zaufania, solidarności, wzajemnej pomocy, szacunku dla przepisów prawa, a budowane podczas wspólnych zwycięstw czy porażek przyjaźnie, niejednokrotnie trwają całe życie
 • jest szkołą dobrej organizacji czasu
 • z psychologicznego punktu widzenia wszelka aktywność fizyczna niesie ze sobą wartość profilaktyczną, przeciwuzależnieniową oraz niezastąpionej terapii emocjonalnej:
  • pomaga rozładować nadmiar energii i przykrych emocji
  • jest pomocna w leczeniu depresji
  • może być odskocznią od codziennych problemów
  • wzmacnia psychikę, kształtuje charakter, uodparnia na stres oraz wyzwania codzienności
  • pomaga poznać swoje mocne i słabe strony
  • jest szkołą budowania więzi – łączy ludzi o tych samych pasjach, rozumiejących swoje potrzeby, radości i niedogodności, mających wspólnych znajomych
  • dla dzieci i młodzieży przesadnie nieśmiałych jest szansą na nawiązanie przyjaźni, dzieci i młodzież zbyt pewne siebie – pokornieją
  • stanowi alternatywę spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych wszelkiego rodzaju uzależnieniami
  • dzieci i młodzież aktywne fizycznie osiągają lepsze wyniki w nauce
  • dotleniony mózg pozwala na lepszą koncentrację na zadaniach niezwiązanych z aktywnością ruchową
  • buduje poczucie własnej wartości
  • jest dobrym nawykiem na całe życie
  • stanowi bardzo dobrą płaszczyznę spędzania czasu wolnego dla całych rodzin
  • jest szansą budowania więzi rodziców ze swoimi dziećmi.

Wszelka aktywność ruchowa bardzo korzystnie wpływa
na sferę fizyczną, intelektualną, emocjonalną
i społeczną osób w każdym wieku!!!

Dlaczego tak się dzieje..?

Regularne dotlenianie mózgu związane z wszelkimi formami aktywności fizycznej, to proces biologicznego wzmacniania mózgu, który neutralizuje niekorzystny wpływ stresu na ciało i psychikę człowieka.

Jak wiadomo na psychikę wpływa wiele czynników biochemicznych, które powodują lepsze lub gorsze samopoczucie człowieka. Ćwiczenia fizyczne, spacer czy też na przykład jazda na rowerze podnoszą poziom serotoniny oraz neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego, którego działanie porównać można do działania antydepresantów.

PROPONUJEMY PROFESJONALNE SZKOLENIA SPORTOWE,
DZIĘKI KTÓRYM POZNACIE
FANTASTYCZNYCH,
PEŁNYCH PASJI I RADOŚCI ŻYCIA LUDZI,
ODSTRESUJECIE SIĘ
ORAZ
NABĘDZIECIE NOWE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

WSPÓŁPRACJEMY Z NAJLEPSZYMI:

http://www.tnfic.pl/