O FIRMIE

Rosnące tempo życia, rozwój cywilizacji i jej chorób, wszechobecny kryzys wartości, zanik więzi rodzinnych, brak klarownego punktu odniesienia podejmowanych życiowych wyborów..., to tylko niektóre z powodów pogubienia się współczesnego człowieka, jego samotności, uzależnień, braku dialogu i porozumienia między ludźmi oraz zgody z samym sobą ...

Obserwacja współczesnego świata, jak również wieloletnie doświadczenie pracy z rodziną w kryzysie, połączone z podróżniczą i sportową pasją, przyczyniły się do powstania Biura Usług Turystyczno-Szkoleniowych „CEDRON”.

Centrum działania firmy „CEDRON” stanowi człowiek. Poprzez podróże, pielgrzymki, sport, czy udział w proponowanych mediacjach, warsztatach i szkoleniach – ma szansę na spotkanie… z samym sobą, z drugim człowiekiem, z pięknem otaczającego świata, czy nawet z jego Stwórcą…

Firma „CEDRON” stawia więc na dialog, rozwój i nadzieję… Indywidualna historia, wrażliwość i talent każdego człowieka, stanowi potencjał, do rozwoju którego serdecznie zapraszamy…